Kancelaria Notarialna

BRANICKIEGO 1 | BIAŁYSTOK

NOTARIUSZ

Magdalena Kotyńska

Notariusz Magdalena Kotyńska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Z notariatem związana jest od piątego roku studiów. Zanim Minister Sprawiedliwości powołał ją na stanowisko notariusza odbyła aplikację notarialną oraz przez blisko trzy lata pełniła funkcję zastępcy notarialnego. Doświadczenie i wiedzę zdobywała w dwóch białostockich kancelariach notarialnych.

Magdalena Kotyńska jako osoba zaufania publicznego podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa i zachowując tajemnicę zawodową.

Obecnie razem z notariuszem Małgorzatą Jaworską - Kondrusik prowadzi w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy J. K. Branickiego 1 lok. 2.