blank

Zakup zadłużonego mieszkania

Na rynku coraz częściej pojawiają się oferty sprzedaży nieruchomości zakupionych na kredyt, obciążonych hipoteką ustanowioną na rzecz banku. Właściciel takiej nieruchomości przeważnie częściowo spłacił kredyt, a na sprzedaż decyduje się albo ze względu na to, że popadł w problemy finansowe i chce uniknąć licytacji komorniczej albo po prostu kieruje się chęcią zmiany mieszkania np. na większe od dotychczasowego.  

Do takich transakcji należy podchodzić z dodatkową ostrożnością, aczkolwiek nie należy się ich bać. Notariusz czuwa nad tym, aby wszystko przebiegło bezpiecznie.

Jak sprawdzić czy mieszkanie ma zadłużenie?

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie ma założonej księgi wieczystej, to dokumentem potwierdzającym brak zaległości w opłatach czynszowych i innych kosztach będzie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową zaświadczenie zawierające taką informację.

W przypadku nieruchomości, dla których jest prowadzona księga wieczysta sprawdzanie czy nieruchomość jest zadłużona należy rozpocząć od obejrzenia tej księgi wieczystej.

W dziale II księgi wieczystej znajdziemy informacje kto jest właścicielem nieruchomości, czy jest on jeden czy jest kilku współwłaścicieli. Jeżeli własność wpisana jest na osobę zmarłą, trzeba dowiedzieć się czy postępowanie spadkowe po niej zostało przeprowadzone i kto jest spadkobiercą.

W dziale  III znajdziemy informacje, czy  nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz czy nie toczą się egzekucje komornicze.

W dziale IV znajdziemy wszelkie informacje dotyczące hipotek ustanowionych na przedmiotowej nieruchomości.

Poprzez wgląd do elektronicznej księgi wieczystej jesteśmy w stanie sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej oraz czy nie pojawiły się nowe wzmianki.

Kolejnym krokiem jest zażądanie od sprzedającego dokumentów potwierdzających brak zaległości, jak np. zaświadczenia o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych czy ewentualnie o uiszczeniu podatku od nieruchomości.

Zakup mieszkania obciążonego hipoteką

Jeśli planujemy kupić mieszkanie obciążone hipoteką, dotychczasowy właściciel musi do aktu notarialnego przedłożyć pismo z banku, w którym:

  • będzie wskazana kwota aktualnego zadłużenia,
  • będzie wskazany numer rachunku bankowego, na który kupujący musi wpłacić środki celem spłaty kredytu,
  • bank zobowiąże się, że po całkowitej spłacie zadłużenia wyda odpowiednie dokumenty zezwalające na wykreślenie hipoteki z danej księgi wieczystej.

Bank po otrzymaniu pieniędzy wystarczających na spłatę kredytu, wystawia zaświadczenie, że kredyt został spłacony i na tej podstawie można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.